Praktijkinformatie

Algemene informatie

Psychologenpraktijk Rooduijn werkt samen met PPKH – Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen, waarvan het secretariaat is gevestigd in het hoofdpand aan de Poststraat 28 te Kerkrade. Op werkdagen kunt u daar binnenlopen tussen 8.00 uur en 16.30 uur en beantwoordt het secretariaat graag al uw vragen. 

U kunt ook bellen tussen voornoemde tijdstippen: 045-5355035. Treft u het antwoordapparaat spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in en zij bellen u z.s.m. terug.

Wanneer u bij ons een behandeltraject start is het van belang dat u op de hoogte bent van een aantal zaken.

Wij hebben hiertoe een formulier opgesteld, de zogenaamde Algemene praktijkvoorwaarden.

U wordt bij aanmelding door ons secretariaat gevraagd deze voorwaarden te lezen te printen en door tekening uw akkoord te geven aan de weergegeven informatie.

Er zal dan een getekend exemplaar van deze praktijkvoorwaarden opgenomen worden in het dossier en u ontvangt zelf hiervan een kopie.

Bent u niet in de gelegenheid het document te printen, lees het dan wel al door, door te klikken op onderstaand link en dan kunt u eenzelfde exemplaar tekenen of eerst uw vragen hierover stellen bij de intake.

Hiermee is voor eenieder duidelijk wat van elkaar verwacht mag worden.

Klik HIER om de Algemene praktijkvoorwaarden te lezen voor volwassenen

Klik HIER om de Algemene praktijkvoorwaarden kind en jeugd te lezen. 

werkwijze PPKH

Indien u zich aanmeldt met een verwijzing van uw huisarts / bedrijfsarts voor behandeling binnen de GBGGZ worden de volgende stappen met u doorlopen:

1. bij uw eerste contact met ons secretariaat voor aanmelding worden uw persoonsgegevens genoteerd, uw verzekeringsgegevens genoteerd en nagegaan waarom / met welke hulpvraag uw verwijzer u naar ons verwijst. Indien uit deze informatie blijkt dat er inderdaad verwacht mag worden dat een behandeltraject binnen de GBGGZ voor u helpend zal zijn, 

2. krijgt u enkele data aangeboden om te starten met uw behandeltraject, dat bestaat uit de volgende fasen:

a. onderzoeksfase: eerste intake-gesprek waarin uw hulpvraag in een gesprek van 45-60 minuten wordt uitgediept; waar loopt u tegenaan, wat is uw doel met de aanstaande behandeling, uw levensontwikkeling op hoofdpunten tot nu toe komen hierbij aan de orde….

b. wordt u verzocht enkele vragenlijsten in te vullen. de uitkomsten van deze lijsten samen met de informatie uit het intakegesprek vormen de basis voor

c. het adviesgesprek dat u vervolgens krijgt. In dit gesprek krijgt u uitleg over het stappenplan dat aansluit bij de informatie die tot dan toe verzameld is geworden, wat is de diagnose, welk behandelplan past volgens de behandelrichtlijnen het best bij deze diagnose/hulpvraag, wat is de plek binnen de ggz waar dit behandelplan met u het best uitgevoerd kan worden

3. Indien wij inderdaad de praktijk zijn die u goed kan behandelen volgens de richtlijnen, wordt er een behandelovereenkomst met u opgesteld (welke methoden zullen gebruikt worden, wat is de verwachte duur van de behandeling, de verwachte resultaten, hoe wordt er geëvalueerd etc.) en gaat de behandeling starten. Is een andere praktijk/instelling beter uitgerust om het voor u beste behandelplan uit te voeren zullen we u dit vertellen in het adviesgesprek en met uw gerichte toestemming dit advies terug leggen bij uw verwijzer zodat u z.s.m. bij die andere plek in de ggz kunt starten met uw behandeling en ronden we het traject af.

4. U gaat nu met uw behandelaar aan de slag om het samen opgestelde behandelplan uit te voeren d.m.v. gesprekken van 45 minuten. U zult ook samen altijd kritisch kijken of de gekozen manier u voldoende vooruitgang biedt en daar waar nodig kan in overleg het behandelplan aangepast worden. Uw behandelaar zal u gericht toestemming vragen uw verwijzer schriftelijk op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten en plan van aanpak.

5. Worden de behandeldoelen bereikt of wordt de behandeling om een andere rede afgesloten zal uw behandelaar u vragen gericht toestemming te geven uw verwijzer schriftelijke van de afronding op de hoogte te stellen.